Biokaasun tuotanto käynnistyi lokakuussa

LABIOn biokaasulaitos käynnistyi 13.10.2014. Käynnistysvaiheessa (loka-marraskuu) laitoksella syntynyt raakabiokaasu poltetaan kuvassa näkyvässä soihdussa. Käynnistysvaiheen jälkeen LABIOn tuottama raakabiokaasu ohjataan Gasumin jalostuslaitokseen, josta jalostettu biokaasu ohjataan kaasuverkostoon ja edelleen loppuasiakkaille.

LABIOn ja Gasumin yhteishankkeena rakentama laitoskokonaisuus on tuotantoteholtaan suurin jalostettua biokaasua tuottava laitos Suomessa. Laitoksen täysi tuotantoteho, 50 GWh vuodessa, saavutetaan asteittain vuoteen 2017 mennessä.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Savolainen
050 324 7415

labio-biokaasutuotanto
AJANKOHTAISTA
11.01.2016
Laskutusosoitteemme muuttuu 1.1.2016
13.10.2014
Biokaasun tuotanto käynnistyi lokakuussa