Biomassojen käsittelyn kehittämisen ympäristövaikutusten arviointi

Kujalan Komposti Oy suunnittelee toiminnan laajentamista ja on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn biomassojen käsittelyn kehittämisestä. Hankkeesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Lisätietoa YVA-prosessista ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/hame/yva

AJANKOHTAISTA
11.01.2016
Laskutusosoitteemme muuttuu 1.1.2016
13.10.2014
Biokaasun tuotanto käynnistyi lokakuussa