Biomassojen käsittelyn kehittämisen ympäristövaikutusten arviointi

Kujalan Komposti Oy suunnittelee toiminnan laajentamista ja on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn biomassojen käsittelyn kehittämisestä. Hankkeesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Lisätietoa YVA-prosessista ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/hame/yva

AJANKOHTAISTA
27.04.2020
LABIO Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 27.4.2020
24.04.2020
Verkkolaskuoperaattorimme vaihtuu 24.4.2020 Basware Oyj:ksi