KÄSITTELYPALVELUT

Siirtoasiakirja ja Sovitut Erät – Labio 2020

Kuljettajaohje Kujala KÄYTÖSSÄ

https://nettiaika.fi/Labio#/

Ajanvarausjärjestelmä purkua-apua tai hävitystodistuksen vaativille biojäte-erille. Valitse saapumisajankohta Kujalaan mahdollisimman tarkasti. Jos haluamasi ajankohta on varattu, ota yhteyttä laitoksen henkilökuntaan 044 357 9367.

Tehokas ja ympäristöystävällinen biokaasu- ja kompostointilaitoksemme käsittelee kaikenlaisia biojätteitä sekä puhdistamolietteitä tiukkoja ympäristökriteereitä noudattaen. Asiakkaamme arvostavat toimintavarmuuttamme: laitoksessamme on vuodesta 2005 käsitelty yli 500 000 tonnia biojätteitä ja lietteitä ilman yhtään seisokkipäivää.

LABIO vastaanottaa biohajoavia materiaaleja, joiden tuottajia ovat:

• maa- ja metsätalous
• kalastus
• puutarhanhoito
• kotitaloudet kts. lajitteluohje
• elintarvikkeiden valmistus
• teollisuus (mm. elintarviketeollisuus)
• kauppa ja tukkuliikkeet
• yhdyskuntateknisen huollon laitokset (mm. jätevedenpuhdistamot).

käsittelypalvelutkuva


KAUPAN JA TEOLLISUUDEN BIOJÄTTEEN KÄSITTELYPALVELUT

LABIO käsittelee kaupan raa’at lihat ja kalat, kasvisperäiset biojätteet sekä muun ruokajätteen, joka voidaan toimittaa sekaisin samassa kuormassa ja myös pakkauksineen (poislukien lasi- ja metallipakkaukset). Biojätteestä erotellut pakkaukset toimitetaan kokonaisuudessaan energiahyötykäyttöön. Laitoksessamme voidaan käsitellä eläinsivutuoteasetuksen Luokan 3 (LK3) jätteitä ja Luokan 2 (LK2) jätteistä eläinten ruuansulatuskanavan sisältöä.


LIETTEIDEN KÄSITTELYPALVELUT

LABIO käsittelee myös puhdistamolietteitä. Tyypillisiä kompostointiin soveltuvia lietteitä ovat erilaiset yhdyskuntien lietteet sekä teollisuuden märkälietteet.

 

AJANKOHTAISTA
27.04.2020
LABIO Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 27.4.2020
24.04.2020
Verkkolaskuoperaattorimme vaihtuu 24.4.2020 Basware Oyj:ksi