Lahden seudun jätteistä liikennepolttoainetta Gasumin ja Kujalan Kompostin yhteistyöllä

Biokaasulaitos rakennetaan Lahteen Kujalan jätekeskuksen alueelle. Paikalla käsitellään jo nyt merkittävä osa Päijät-Hämeen erilliskerätystä biojätteestä Kujalan Kompostin kompostointilaitoksessa.

Biokaasulaitoksen avulla jätteiden sisältämä energia saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön. Laitoksessa orgaaninen jäte mädätetään kaasuksi, joka jalostetaan koostumukseltaan maakaasua vastaavaksi, vähintään 95 prosenttiseksi metaaniksi. Jalostettu biokaasu syötetään Gasumin kaasuverkostoon, jonka kautta biokaasu siirretään käyttökohteisiin.

− Yhteistyöhanke Kujalan Kompostin kanssa on Gasumille merkittävä edistysaskel tavoitteessamme kasvattaa biokaasun osuutta liiketoiminnassamme ja tulla Suomen johtavaksi biokaasun tarjoajaksi. Lahteen rakennettava biokaasulaitos on tuotantoteholtaan suurin jalostettua biokaasua tuottava laitos Suomessa. Se tuottaa jopa 50 GWh biokaasua vuodessa, joka vastaa 125 kaupunkiliikenteen bussin tai 2000 henkilöauton polttoaineen vuosikulutusta, kertoo Gasumin biokaasuliiketoimintayksikön päällikkö Pasi Torri.

Yhteistyöhankkeessa Kujalan Komposti vastaa raaka-aineiden, eli jätteiden hankinnasta ja niiden mädättämisestä biokaasuksi. Gasum puolestaan jalostaa raakabiokaasun ja huolehtii lopputuotteen syöttämisestä kaasuverkostoon sekä kaasun myynnistä ja toimittamisesta asiakkaille. Osapuolet investoivat laitokseen yhteensä noin 17 milj. euroa. Lopullinen investointipäätös edellyttää vielä, että työ- ja elinkeinoministeriö myöntää hankkeelle haetun energiatuen ja että laitokselle myönnetään sen operointiin tarvittava ympäristölupa.

− Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on valmistunut ja seuraavaksi haemme laitokselle ympäristölupaa. Tavoitteena on, että uusi biokaasulaitos voidaan ottaa käyttöön vuoden 2013 lopulla, kertoo Kujalan Komposti Oy:n toimitusjohtaja Ari Savolainen.

− On luontevaa, että juuri Lahden seutu toimii edelläkävijänä biokaasun laajamittaisessa tuotannossa. Jätteiden hyödyntäminen uusiutuvaksi energiaksi ja sen tehokas käyttö sopivat hyvin yhteen Lahden kaupungin GreenCitykehittämisohjelman tavoitteiden kanssa. Kaavailtu laajennus ja yhteistyö jatkavat ja turvaavat Lahti Aqua Oy:n ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistaman yhtiön edistyksellistä jätehuoltotoimintaa Päijät-Hämeessä, kertoo Lahden kaupunginvaltuutettu ja Kujalan Komposti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Simolin.

Kotimaisista ja uusiutuvista raaka-aineista tuotettu biokaasu on vähäpäästöisin ja edullisin liikenteen biopolttoaine. Kaasuverkosto on tehokkain tapa siirtää energiaa tuotantopaikalta loppukäyttäjälle.

Lisätietoja
Pasi Torri, biokaasuliiketoimintayksikön päällikkö, Gasum Oy, puh. 050 409 8672
Ari Savolainen, toimitusjohtaja, Kujalan Komposti Oy, puh. 050 3247 415
Ilkka Simolin, hallituksen puheenjohtaja, Kujalan Komposti Oy, puh. 040 7488 004

AJANKOHTAISTA
27.04.2020
LABIO Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 27.4.2020
24.04.2020
Verkkolaskuoperaattorimme vaihtuu 24.4.2020 Basware Oyj:ksi