BIOKAASU ON PUHTAASTI KOTIMAISTA ENERGIAA

Biokaasu on ympäristöystävällisyyttä parhaimmillaan. Suomen suurin liikennekäyttöön biokaasua valmistava biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitos sijaitsee Kujalassa, jossa LABIO jalostaa biojäteraaka-aineesta kotimaista uusiutuvaa energiaa, biokaasua.

Biojätteen käsittely yhdistetyssä biokaasu- ja kompostointilaitoksessamme lasketaan jätteen kierrätykseksi, koska lopputuotekomposti kierrätetään materiaalina lannoitevalmisteena tai mullan raaka-aineena. (Komission päätös 2011/753/EY, art 2.6.)


LABIOn biokaasulaitos tuottaa jopa 50 GWh biokaasua vuodessa ja se on tuotantoteholtaan suurin biokaasulaitos Suomessa. Vuosittainen biokaasun tuotantomäärä vastaa 4500 henkilöauton vuotuista polttoaineen kulutusta. Kotimaisista ja uusiutuvista raaka-aineista tuotettu biokaasu on vähäpäästöisin ja edullisin liikenteen biopolttoaine. Jalostetun biokaasun jakelusta ja myynnistä vastaa Labion yhteistyökumppani Gasum.

Lisätietoa liikennepolttoaineesta ja autoilusta

Biokaasun edut:

• täysin kotimainen ja ympäristöystävällinen
• korvaa fossiilisia polttoaineita
• uusiutuva raaka-aine: eloperäinen jäte
• syntyy luonnon oman mätänemisprosessin tuloksena
• vähemmän hiilidioksidipäästöjä, kun kaasu kerätään talteen
• myös tuotannollisesti energiatehokkain biopolttoaine


Kierrätysbiokaasulla voi korvata osan yrityksen energiatarpeesta

AJANKOHTAISTA
27.04.2020
LABIO Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 27.4.2020
24.04.2020
Verkkolaskuoperaattorimme vaihtuu 24.4.2020 Basware Oyj:ksi