Kaikki tehot irti jäteraaka-aineista

 

Syksyllä 2014 käynnistynyt biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitos on kapasiteetiltaan suurin liikennepolttoaineeksi biokaasua tuottava yksikkö Suomessa. Laitoskombinaatio yhdistää LABIOn biokaasutus- ja kompostointiprosessit, jolloin jätteiden sisältämä energia saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön. Kompostointi ja biokaasun talteenotto ovat erinomainen tapa pienentää hiilidioksidipäästöjä ja hiilijalanjälkeä.

• Orgaaninen jäte mädätetään ja siitä saatava kaasu jalostetaan maakaasua vastaavaksi, vähintään 95 % metaaniksi.
• Biokaasua tuotetaan 50 GWh vuodessa, mikä vastaa noin 4500 henkilöauton tai 140 kaupunkiliikenteen bussin vuosittaista polttoainekulutusta.
• LABIOn tuottama biokaasu syötetään Gasumin kaasuverkkoon jaettavaksi.
• Mädätysvaiheen jälkeen mädäte palautuu kompostilaitokseen käsiteltäväksi.
• Kompostoinnissa syntyvällä lämpöenergialla lämmitetään biokaasulaitosta.

Biokaasulaitoksesta ulos tuleva  mädäte kompostoidaan kompostointilaitoksella lannoitevalmisteeksi tai kasvualustojen raaka-aineeksi.

AJANKOHTAISTA
27.04.2020
LABIO Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 27.4.2020
24.04.2020
Verkkolaskuoperaattorimme vaihtuu 24.4.2020 Basware Oyj:ksi