YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS AVAINASEMASSA

Olemme asettaneet laitoksellemme keskimääräistä korkeammat ympäristökriteerit. Panostamme tutkimus- ja kehitystyöhön, minkä ansiosta toimintamme on paitsi tehokasta myös ympäristöystävällistä. Valmistamamme kierrätysbiokaasu on peräisin orgaanisista jätteistä, mikä on uusiutuva, kotimainen energianlähde.

• Toimimme ympäristöluvan ehtojen mukaisesti, ja raportoimme laitoksen toiminnasta säännöllisesti Hämeen ELY-keskukselle sekä EVIRA:lle.
• Biologisen hajukaasujen käsittelyjärjestelmän ansiosta laitoksen hajuhaitat alittavat reilusti sallitut raja-arvot. Kun vaadittu hajupäästöraja on max 2500 hy/m³, on LABIOn laitoksessa saavutettu taso on vain 500 hy/m³.
• Valitun kuivamädätysteknologian ansiosta laitos ei tuota juuri lainkaan ympäristöä kuormittavia ja vaikeasti puhdistettavia prosessijätevesiä. Syntyvät jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Lahti Aquan jätevedenpuhdistamolle.

hajukaasu

Hajukaasujen puhdistusjärjestelmä. Piipusta ulos tuleva höyry on puhdistettua ilmaa.

 

Omista jätteistä kierrätysbiokaasua
Asiakkaillamme on mahdollisuus nostaa jätteidensä hyödyntämisastetta ja pienentää samalla hiilijalanjälkeään. Sen lisäksi, että asiakkaan biojätteet toimitetaan käsiteltäväksi LABIOn laitokseen, voi yritys hyödyntää energianlähteenä LABIOn tuottamaa biokaasua. Omaenergiaksi kutsuttua kierrätysbiokaasua toimitetaan Gasumin kaasuverkon kautta.

Valtakunnalliset CO2-päästöt vähenevät, vaikka LABIOlle jätteitä toimittava yritys ei tuotannossaan käyttäisikään biokaasua. Yrityksen LABIOlle toimittamasta jätteestä valmistetaan liikennepolttoaineeksi biokaasua, joka korvaa fossiilisia polttoaineita.

 

YMPÄRISTÖ- JA LAITOSLUVAT

Ympäristöluvat: LABIO Oy:llä on ympäristölupa numero 86/2014/1, Dnro ESAVI/179/04.08/2012 kaikenlaisten markkinoilla olevien biojätemateriaalien sekä lietteiden käsittelyyn.

Laitoshyväksyntä: LABIO Oy:llä on sivutuoteasetuksen (EY)1774/2002 mukainen Eviran laitoshyväksyntä (hyväksyntänumero FIC3-002/762/2004). Euroopan ainoa kompostointilaitoksen laitoslupa eläinsivutuotedirektiivin mukaiselle hygienisoinnille; 12mm, 70 °C, 1h. Laitoksessa voidaan muuntaa luokkaan 3. kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita. Laitos käsittelee myös tuotantoeläinten lantaa (LK2) ja ruuansulatuskanavan sisältöä (LK2). Laitoksessa voidaan käsitellä kaupan ja tukkukaupan raakaa lihaa ja kalaa sekä pakattuja biojätteitä.

AJANKOHTAISTA
27.04.2020
LABIO Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 27.4.2020
24.04.2020
Verkkolaskuoperaattorimme vaihtuu 24.4.2020 Basware Oyj:ksi