Käsittelypalvelut

Lataa Siirtoasiakirja ja Sovitut Erät

Lataa Kuljettajaohje

Käsittelemme kaikenlaiset biojätteet ja puhdistamolietteet tehokkaasti tiukkoja ympäristökriteereitä noudattaen. Haluamme ylläpitää ja kehittää asiakkaidemme arvostamaa toimintavarmuuttamme. Laitoksessamme on vuodesta 2005 alkaen käsitelty yli 500 000 tonnia biojätteitä ja lietteitä ilman ainuttakaan seisokkipäivää.

  1. LABIO vastaanottaa biohajoavia materiaaleja, joiden tuottajia ovat:
  2. kotitaloudet (kts. lajitteluohje)
  3. teollisuus (mm. elintarviketeollisuus)
  4. kauppa ja tukkuliikkeet
  5. yhdyskuntateknisen huollon laitokset (mm. jätevedenpuhdistamot)
  6. maa- ja metsätalous
  7. kalastus
  8. puutarhanhoito.

Kaupan ja teollisuuden biojäte

Käsittelemme raa’at lihat ja kalat, kasvisperäiset biojätteet sekä muut hävitettävät elintarvikkeet mahdollisine pakkauksineen (lasi- ja metallipakkausten vastaanotto toteutetaan erillisinä toimituksina). Otamme vastaan myös haastavasti käsiteltävät erät mm. merikonttien tyhjennykset, IBC-kontit ym. Kaikki ruokajäte voidaan toimittaa samassa kuormassa. Toimitamme erotellun pakkausmateriaalin kokonaisuudessaan energiahyötykäyttöön. Laitoksessamme käsitellään jätteitä myös eläinsivutuoteasetuksen Luokan 2 (LK 2) ja Luokan 3 (LK 3) mukaisesti.

Lietteiden käsittely

Käsittelemme myös puhdistamolietteitä. Tyypillisiä kompostointiin soveltuvia lietteitä ovat yhdyskuntien mädätetyt ja mädättämättömät puhdistamolietteet sekä teollisuuden märkälietteet.