Tuotteet

Biokaasu – Puhtaasti kotimaista energiaa

Uusiutuvista kotimaisista raaka-aineista tuotettu biokaasu on ympäristöystävällinen valinta. Se on suosittu vähäpäästöisimpänä ja edullisimpana liikenteen biopolttoaineena.

Biokaasulaitoksesta ulos tuleva mädäte kierrätetään kompostointilaitoksellamme lannoitevalmisteeksi tai mullan raaka-aineeksi. Tästä johtuen biojätteen käsittelymme luokitellaan jätteen kierrätykseksi (Komission päätös 2011/753/EY, art 2.6.).

Jopa 50 GWh:n vuositason tuotantoteholla olemme yksi merkittävimpiä biokaasulaitoksia Suomessa. Tuotantomäärä vastaa 4 500 henkilöauton vuotuista polttoaineen kulutusta.

Yhteistyökumppanimme Gasum Oy jalostaa tuottamamme biokaasun sekä vastaa joutsenmerkityn kaasun jakelusta ja myynnistä.

Lisätietoa liikennepolttoaineesta ja autoilusta

Biokaasun edut:

  • täysin kotimainen ja ympäristöystävällinen:
    • uusiutuvana raaka-aineena eloperäinen jäte
    • syntyy luonnollisen mätänemisprosessin tuloksena
    • talteen kerätty kaasu vähentää hiilidioksidipäästöjä
  • fossiilisten polttoaineiden korvaaja
  • tuotannollisesti energiatehokkain polttoaine

Kierrätysbiokaasua yrityksen omaan energiatarpeeseen

Biokaasun kiertokaavio.

Kompostituotteet – Kasvuvoimaa kompostituotteista

Valmistamme vuosittain saapuvasta jätteestä noin 22 000 tonnia kompostia.

Korkealaatuiset kompostituotteemme ovat Kujalan Viljelykomposti -tuorekomposti ja Kujalan Kasvualusta -maanparannuskomposti sekä kausiluontoisesti Kujalan biopohjainen orgaaninen lannoite. Toimitamme laadukkaat kompostituotteemme kokonaisuudessaan hyötykäyttöön maanviljelykseen, kasvualustojen valmistukseen ja tapauskohtaisesti tekniseen erityiskäyttöön. Kompostituotteiden jatkojalostajina ja jakelijoina toimivat yhteistyökumppanimme.

Kujalan Viljelykomposti

Kujalan Viljelykomposti on ekologisesti kestävä lannoitevalmiste. Se soveltuu sellaisenaan mm. vilja- ja energiakasveille, maisemointiin ja eroosion estoon. Tuorekomposti sitoo hyvin kosteutta ja ravinteita sekä parantaa maan mururakennetta ja viljavuutta.

Tilaa tuoteseloste ja tarkemmat käyttöohjeet valvomo@labio.fi.

Maataloudessa viljelykompostin toistuva käyttö mahdollistaa tehokkaan peltoviljelyn. Kun Kujalan Viljelykompostia käytetään viljapelloilla tilakohtaisen viljelysuunnitelman mukaisesti, sen sisältämällä typellä, fosforilla ja kaliumilla voidaan korvata muita lannoitteita. Tuorekompostin käyttö parantaa pellon fysikaalista, kemiallista ja biologista laatua. Näin kasveille vapautuvien ravinteiden määrää saadaan lisättyä merkittävästi. Viljelykompostia pystytään levittämään uudenaikaisella tarkkuuslevittimellä 500-1000 m³ päivässä.

Kujalan Kasvualustakomposti

Kujalan Kasvualustakomposti on pidempään kypsytetty korkealaatuinen maanparannuskomposti, joka soveltuu käytettäväksi osaraaka-aineena korkeatasoisiin kasvualustoihin, maanparannukseen ja eroosion estoon. Se on tasalaatuista ja hygieenistä eikä sisällä rikkaruohon siemeniä. Kasvualustakomposti toimitetaan jatkojalostettavaksi mullanvalmistajille, jotka käyttävät sitä yhtenä mullan raaka-aineena.

Tilaa tuoteseloste