Laitokset

Syksyllä 2014 käynnistynyt biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksemme on yksi Suomen suurimmista yksiköistä. Biokaasutus- ja kompostointiprosessin yhdistämisellä saadaan jätteiden sisältämästä energiasta maksimaalinen hyöty. Kun orgaanisen jätteen mädättimestä syntyvä kaasu jalostetaan maakaasua vastaavaksi polttoaineeksi, estetään hajoamistuotteena syntyvän hiilidioksidin vapautuminen ilmakehään. Kompostointilaitokseen palautuvan mädätteen kompostoinnissa syntyvällä lämpöenergialla lämmitetään biokaasulaitosta.