Ympäristö

Jatkuva panostuksemme tutkimus- ja kehitystyöhön mahdollistavat tehokkaan toiminnan ja asettamiemme korkeiden ympäristökriteerien saavuttamisen.

Toimimme ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Raportoimme laitostemme toiminnasta säännöllisesti Hämeen ELY -keskukselle ja Ruokavirastolle.

Biologisen kolmivaiheisen hajukaasujen käsittelyprosessin ansiosta laitoksemme hajupäästöjen taso on 500 hy/m³, kun sallittu korkein arvo on 2500 hy/m³.

Käyttämämme kuivamädätysteknologian ansiosta ympäristöä kuormittavia ja vaikeasti puhdistettavia prosessijätevesiä ei synny juuri lainkaan. Laitokseltamme johdetaan vähäinen määrä jätevesiä puhdistettavaksi Lahti Aquan jätevedenpuhdistamolle.

Kierrätysbiokaasua asiakkaiden tarpeisiin

Meille biojätettä toimittavat yritysasiakkaamme voivat hyödyntää energialähteenään laitoksemme tuottamaa biokaasua. Omaenergiaksi kutsuttu biokaasu toimitetaan Gasum Oy:n kaasuverkon kautta asiakasyrityksiin.

Ympäristö- ja laitosluvat

LABIO Oy:llä on ympäristolupa nro 86/2014/1, Dnro ESAVI/179/04.08/2012 kaikenlaisten markkinoilla olevien biojätemateriaalien sekä lietteiden käsittelyyn.

Meillä on myös sivutuoteasetuksen (EY)1774/2002 mukainen Ruokaviraston laitoshyväksyntä (hyväksyntänumero FIC3-002/762/2004). Lisäksi meillä on Euroopan ainoa kompostointilaitoksen laitoslupa eläinsivutuotedirektiivin mukaiselle hygienisoinnille; 12mm, 70°C, 1h. Laitoksessamme voidaan muuntaa luokkaan 3 (LK3) kuuluvia elämistä saatavia sivutuotteita. Käsittelemme myös tuotantoeläinten lantaa (LK2) ja ruuansulatuskanavan sisältöä (LK2).

Laitoksessamme käsitellään kaupan ja tukkukaupan raakaa lihaa ja kalaa sekä pakattuja elintarvikejätteitä.